Eğitim

… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? (Zümer suresi, 39:9)

Oku!

(Alak suresi, 96:1)

Camide Verdiğimiz Dersler

Çocukların gerek anadillerine gerekse bulundukları ülkelerin dillerine küçük yaşlardan itibaren hakim olabilmeleri ve her iki dili de doğru ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri amacıyla, tecrübeli kadrolar eşliğinde eğitime elverişli ortamlarda huzur ve güven içinde eğitim çalışmaları yürütülür.

✓ Elif Ba
✓ Kuran’ı Kerim
✓ Namaz Süreleri
✓ Temel Dini Bilgiler

Sosyal Faaliyetlerimiz

IGMG, bütün yaş grupları için bilinçli eğitimin, İslami kimliğin oluşturulmasında ve başarılı bir toplumsal katılımda önemli rol oynadığına inanır. Bu anlamda “Hayat boyu öğrenme ve öğretme” ilkesinden hareketle, uzman kadro- lar eşliğinde hazırlanan “Eğitim Müfredatı” çer- çevesinde eğitim hizmetleri sunulurken, IGMG birimleri hedef kitlelerine uygun şekilde farklı farklı eğitim çalışmaları gerçekleştirir.

✓ Tenefüslerde öğrencilerimize farklı oyunlar oynatıyoruz
✓ Erkek öğrencilerimiz halı saha maçları yapıyor
✓ Uygun zamanlarda Öğrencilerimizle toplu geziler ve eğlenecekleri farklı aktiviteler yapıyoruz

Ücretlerimiz